داشبورد شاخص های کیفی شبکه آسیاتک
راهنما
● Availability: میران در دسترس بودن و ثبات در شبکه آسیاتک
● Packet Loss: نرخ از دست رفتن پکت های ارسالی در شبکه آسیاتک
● Latency: زمان رفت و برگشت پکت های ارسالی در شبکه آسیاتک بر حسب میلی ثانیه
● متد اندازه گیری: ارسال بسته های ICMP به اندازه ۶۸ بایت در هر ۶۰ ثانیه
● Jitter: میران نوسانات تاخیر پکت های ارسالی متوالی در شبکه آسیاتک بر حسب میلی ثانیه
● MTTR: متوسط زمان بازیابی یا رفع مشکل برحسب دقیقه
● MTBF: متوسط زمان بین تکرار مشکلات برحسب دقیقه
● Internal Page Load Time: متوسط زمان لود کامل یک صفحه وب داخل کشور با اندازه ۲مگابایت
● External Page Load Time: متوسط زمان لود کامل یک صفحه وب خارج از کشور با اندازه ۲مگابایت
● DNS Resolve Time: متوسط زمان پاسخگویی سرور DNS آسیاتک به درخواست های مشترکین